Bu toil leinn Taing Mhòr a thoirt do BhBC ALBA airson na taice is a' chuideachaidh a fhuair sinn gus FILM-ALBA a chur air dòigh.

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei BBC ALBA für die Unterstützung bei der Durchführung von FILM-ALBA bedanken.